Bättre inomhusmiljö på förskola i Nynäshamn Kommun

1212-lehtonen-reklamblad

Kemikaliefri städning med endast högeffektiv mikrofiber och partikelfritt vatten är minst lika effektivt som städning med allrengöringsmedel. Det visar mätningar och mikrobiologiska analyser som utförts vid Midgårds förskola i Nynäshamn.

Rapport från pilotprojekt i Nynäshamn

Förra året startade Nynäshamns lokalvård ett pilotprojekt med syftet att undersöka resultatet av kemikaliefri städning på en förskola. Projektet är en del i kommunens miljöarbete där ett mål är att förskolorna ska bli mera kemikaliesmarta och giftfria.

Städmaterialet som användes består enbart av högeffektiv mikrofiber från Ergoinvent AB och partikelfritt vatten.  Mikrofibern uppfyller högsta hygienklass nivå 5 enligt Dansk hygienstandard DS 2451-10.

Resultatet från mätningarna visar att den kemikaliefria städmetoden om den optimeras rätt, kan ersätta traditionell städning med allrengörande kemikalier:

Nynäshamn planerar nu att använda städmetoden på flera förskolor i kommunen och kommer att följa upp resultatet med kontinuerliga kontroller.

Rapport Nynäshamn 2017

English report Nynäshamn 2017