Dispomop® 3D

Dispomop® 3D, en patenterad mikrofibermopp för rengöring av släta golv.

FÖR ANVÄNDNING DÄR KRAVEN PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET ÄR HÖGA

Effektivitet
Dispomop 3D: patent 07 54.564 – standard EN13697 – Endast 70 ml vatten är nödvändigt att tvätta och rengöra 20 kvm rumsyta!

EN13697 Standard:
Dispomp 3D är godkänd för desinfektion i enlighet med standard EN13697.
Testet utfördes med användning av endast steriliserat vatten.
Krav på minskning av Staphylocccus aureus kräver en 4-logaritmisk minskning.
Enkelt uttryck, Dispomoppens förmåga att suga upp bakterier minskar risken för att bakterier sprids vidare.

Användarvänlighet
Dispomop 3D: 50st moppar väger under 1kg. Används vid torr eller fuktig moppning!

Utöver dess attraktiva utseende har varje decitex microfiberprodukt utformats för att bekämpa MSD (muskuloskeletala sjukdomar). Användare av 3D gynnas av en mycket lätt mopp som har bra glidegenskaper. En mopp som väger endast 15 gram underlättar hantering vid tvätt, transport och flytt av städklara moppar.

Kostnadseffektivitet
Dispomop 3D: användningskostnaden kan halveras jämfört med andra mikrofibrermoppar på marknaden.
Vatten- och kemikaliekonsumtionen minskas avsevärt ner till en niondel!
Mest kostnadseffektiva att använda på marknaden: tvättkostnader har optimerats och de dagliga behoven av kemikalier och vatten har minskat kraftigt. Budgeten hålls under kontroll under hela året!

Miljöskydd
Dispomop 3D: tillverkning i Frankrike, helt återvinningsbar, med biologiskt nedbrytbart emballage.
Decitex placerar skyddet av miljön i centrum för sin produktutveckling så att microfiberprodukter vi säljer är miljövänliga och lätta att återvinna.

Dispomop-3D